top of page

Våra kundcase

Hammer & Hanborg

Unknown-3.png

Hammer & Hanborg använder Informind för att jämföra olika marknadsstrategier för att kunna se vilka som presterar bäst. Verktyget hjälper dem att ta beslut kring hur de ska fördela sina resurser för att kunna optimera sin digitala marknadsföring.

pinetree_new_logo.png

Pinetree

Informind hjälper Pinetree att bygga om den digitala annonsstrategin, från målgruppsanalys till implementering av nya landningssidor. Pinetree har nu en detaljerad kontroll över olika annonskällors effektivitet. Med hjälp av detta har bolaget sänkt sin kostnad per lead och hittat flera nya kanaler för att nå sina kunder.

Jurek

jurek-logo.png

Jurek använder Informinds analysverktyg för att mäta hur deras kampanjer och kanaler presterar vilket ger dem en bättre helhetssyn över sina digitala marknadsaktiviteter. Verktyget beräknar deras Lead Acquisition Cost (LAC) vilket hjälper dem att hålla koll på kostnaderna och fatta beslut för att kunna optimera marknadsinsatserna. 

Contitude

contitude-logo.png

Contitude har vuxit snabbt och har med Informinds verktyg fått stöd att kontinuerligt optimera sina digitala  marknadsaktiviteter. Informind beräknar exempelvis ROI på marknadsaktiviteter vilket gör att Contitude kan fokusera sina resurser där de ger maximalt resultat. 

ADDQ

addq + qestit (1).png

ADDQ implementerade Informinds analysverktyg för att få en översikt över sina olika digitala marknadsinsatser i olika kanaler. Med verktyget får de allt samlat på samma ställe, kan jämföra kampanjer och kanaler med varandra och kartlägga tillhörande kostnader. 

easy.png

EasyHR

För att öka försäljningen av sitt SaaS-erbjudande behövde EasyHR bygga ut sin digitala marknadsföring. Med Informind har de optimerat befintliga landningssidor och förenklat uppföljningen av olika kampanjer på LinkedIn.

bottom of page