top of page
  • Skribentens bildMarcus Andersson

Hur mäter du ROI på organiska marknadsföringsaktiviteter?


När vi på Informind träffar kunden i tidiga faser är ofta en invändning att det inte går att mäta ROI då de inte arbetar med betald annonsering. Jag kan snabbt säga att det absolut går att mäta ROI även om du inte arbetar med betald annonsering. Den stora skillnaden är att det inte är lika vanligt att mäta kostnader i förhållande till organiska aktiviteter så som SEO eller organiska aktiviteter på sociala medier. 


Beräkna ROI för betald marknadsföring - ROI vs ROAS

När det kommer till att beräkna ROI för betalda marknadsföringsaktiviteter så är det lätt att bara ta kostnad för ad spend och jämföra med t.ex. totala värdet av försäljning/leads som attribueras från denna kampanj/källa. Denna metod är den mest frekvent använda metoden för att beräkna hur väl en betald kampanj har presterat. Dock kan jag säga att detta inte är ett mått på ROI utan snarare ett mått som kallas ROAS (return on ad spend). Detta tar nämligen inte hänsyn till de kostnader som finns utöver ad spend. I de flesta fall finns t.ex. en byrå som har optimerat kampanjen, en grafiker som har arbetat fram alla assets och sannolikt har det tagits fram ett par landningssidor för annonserna. Ingen av följande kostnader är medräknade i den översta beräkningsmodellen vilket ger en missvisande bild av hur väl en kampanj har fungerat. 

För att räkna ut ROI behöver du ta med alla kostnader som är förknippade till marknadsföringsaktiviteten. Ska du vara riktigt noggrann behöver du även ta med sådana gemensamma kostnader som finns för all digital marknadsföring. Där ingår t.ex. även marketing automation system, hosting för webbplatsen, löpande utveckling av webbplatsen, löner till anställda mm som alla bidrar till att den specifika kampanjen ska fungera. 

Detta tar lite tid att sammanställa och beräkna men kommer ge den absolut bästa bilden över hur väl en marknadsföringsaktivitet presterar. 


ROI för organiska marknadsföringsaktiviteter


Beräkna ROI för organiska marknadsföringsaktiviteter

För att räkna ROI för de aktiviteter som inte är betalda annonser så krävs samma typ av beräkningar som när du räknar på ROI för betalda annonser med den stora skillnaden att du inte tar med ad spend. Arbetar du med digital marknadsföring så lägger du sannolikt en del av din tid eller budget på att arbeta med SEO eller organiska aktiviteter på sociala medier. Den kostnaden kan du beräkna i förhållande till det värdet från försäljningar/leads som attribueras till dessa aktiviteter. Tänk på att ta med alla kostnader som får dessa aktiviteter att fungera såsom; underhåll av webbplatsen, inbound marketing system mm. Fördela gemensamma kostnader för att få en bättre uppskattning av ROI per marknadsföringsaktivitet

De gemensamma kostnaderna brukar ofta glömmas bort vid beräkning av ROI. Dessa kan dock vara betydande och ska absolut tas med! Min rekommendation är att börja med att lista alla kostnader som är förknippade till marknadsföringsaktiviteter och sedan gå igenom hur de ska fördelas. Ta exemplet med webbutveckling: det är en investering som påverkar alla marknadsföringsaktiviteter. Oavsett om du arbetar med SEM eller organiska aktiviteter på sociala medier ska alla potentiella kunder besöka er webbplats och förhoppningsvis konvertera till leads. Därför bör alla kostnader för webbutveckling fördelas jämt över alla marknadsföringaktiviter. Vidare bör det reflekteras över hur dessa kostnader ska fördelas över tid. Ofta genomförs webbutveckling som projekt t.ex. i samband med att du tar gör en ny hemsida eller tar fram nya landningssidor. Då uppkommer en engångskostnad som sedan ska fördelas ut över tid för att ge en rättvisande bild över marknadsföringsperformance. Jag brukar säga att en ny hemsida lever i ca 24-36 månader och därför bör den engångskostnaden för en ny webb fördelas ut över 24 månader för alla marknadsföringsaktiviteter. Om du beräknar kostnaden endast under perioden som projektet pågår så kommer den perioden ha en kraftigt försämrad ROI vilket inte skulle vara rättvisande. Sammanfattning

Det går att mäta ROI på organiska marknadsföringsaktivter och det görs med samma princip som betalda marknadsföringsaktiviteter. Utmaningen är att identifiera alla kostnader och fördela dessa korrekt mellan olika marknadsföringsaktiviteter men även över tid. Som tur är finns verktyg som hjälper dig med detta! Informind är ett verktyg där du kan få en bra bild över ROI för era marknadsföringsaktiviteter utan att du behöver sitta sena nätter i excel.


Boka en demo eller ta kontakt med oss redan idag!

 

Comments


bottom of page