top of page
 • Skribentens bildMarcus Andersson

Vad är ett lead?

Ett lead inom marknadsföring är en person som har visat intresse för ett företags produkter eller tjänster och som kan vara intresserad av att köpa dem. Leads kan genereras på olika sätt, till exempel genom att fylla i ett webbformulär, prenumerera på ett nyhetsbrev, ladda ner en rapport eller delta i en tävling. Genom att samla in information om leads, kan företaget använda den här informationen för att målgruppsanpassa sin marknadsföring och öka konverteringsgraden för säljaktiviteter.


När en besökare lämnar ifrån sig kontaktuppgifter, till exempel lämnar sin e-postadress för att få ladda ner ett dokument, kan dessa uppgifter kopplas ihop med personens intresseprofil. Det här kallas för ”lead capturing”.


I blogginlägget använder vi oftast de engelska begreppen för respektive typ av beskrivning. Detta för att man oftast använder dessa i dagliga arbetet eller i de verktyg och plattformar som används inom marknadsföring.


Innehåll:

 1. Vad är ett prospekt?

 2. Vad är ett Marketing Captured Lead (MCL)?

 3. Vad är en opportunity?

 4. Vad är ett Marketing Engaged Lead (MEL)?

 5. Vad är ett Marketing Qualified Lead (MQL)?

 6. Vad är ett Sales Accepted Lead (SAL)?

 7. Vad är ett Sales Qualified Lead (SQL)?

 8. Vad är skillnaden mellan MQL och SQL?

 9. Hur bearbetas lead inom marknadsföring och sälj?

 10. Vad är lead score?

 11. Vad är smarketing?


Vad är ett prospekt?

Ett prospekt inom marknadsföring är en person eller ett företag som kan vara intresserad av att köpa ett företags produkter eller tjänster, men som inte har visat ett starkt intresse än. Prospekten är oftast i tidigare stadier av köpprocessen och behöver mer information innan de kan fatta ett köpbeslut.


Företag använder sig ofta av olika marknadsföringsstrategier för att fånga upp prospekten och försöka övertyga dem om att köpa. Det kan till exempel handla om att skicka e- postmeddelanden, ringa telefonsamtal eller bjuda in till webbinarier. Genom att samla in information om prospekten, kan företaget använda den här informationen för att målgruppsanpassa sin marknadsföring.


Köpresan visualiserad
Köpresan visualiserad - Akhia Communications

Vad är ett Marketing Captured Lead?

Ett Marketing Captured Lead (MCL) är en person som har visat ett starkt intresse för ett företags produkter eller tjänster och som har fångats upp av marknadsföringsavdelningen. Captured leads är ofta mer förberedda att köpa än andra leads eftersom de har visat en starkare vilja att lära sig mer om företaget och dess produkter.


Captured leads är vanligtvis mer kvalificerade än andra leads eftersom de har visat ett högre intresse för företaget och dess produkter och har fångats upp av marknadsföringsavdelningen. De kan vara mer mottagliga för försäljningsbudskap och kan ha en högre sannolikhet att bli kunder. Företag bör därför lägga extra fokus på att bearbeta och omvandla Captured leads till kunder.


Vad är en Opportunity inom marknadsföring?

En Opportunity inom marknadsföring är en potential att sälja en produkt eller tjänst till en person eller ett företag. En Opportunity kan uppstå när en person eller ett företag har visat intresse för ett företags produkter eller tjänster och kan vara intresserad av att köpa dem.


Opportunities kan genereras på olika sätt, till exempel genom att fylla i en webbformulär, prenumerera på en nyhetsbrev, ladda ner en rapport eller delta i en tävling. Genom att samla in information om Opportunities, kan företaget använda den här informationen för att målgruppsanpassa sin marknadsföring och försöka öka försäljningen.


Opportunities kan också uppstå när företaget har en befintlig kund som är intresserad av att köpa fler produkter eller tjänster. I det här fallet kan försäljningsavdelningen fokusera på att bearbeta och omvandla denna Opportunity till en försäljning.


Vad är ett Marketing Engaged Lead?

Ett Marketing Engaged Lead (MEL) är en person som har visat ett starkt intresse för ett företags produkter eller tjänster och som är aktivt involverad i marknadsföringsaktiviteter relaterade till företaget. MELs är oftast mer förberedda att köpa än andra leads eftersom de har visat en starkare vilja att lära sig mer om företaget och dess produkter.


MELs är vanligtvis mer kvalificerade än andra leads eftersom de har visat ett högre intresse för företaget och dess produkter och är aktivt involverade i marknadsföringsaktiviteter relaterade till företaget. De kan vara mer mottagliga för försäljningsbudskap och kan ha en högre sannolikhet att bli kunder. Företag bör därför lägga extra fokus på att bearbeta och omvandla MELs till kunder.


Vad är ett Marketing Qualified Lead?

Ett Marketing Qualified Lead (MQL) är en person som har visat ett starkt intresse för ett företags produkter eller tjänster och som är en lämplig kandidat för försäljning. MQLs är ofta mer förberedda att köpa än andra leads eftersom de har visat en starkare vilja att lära sig mer om företaget och dess produkter. Företag kan generera MQLs genom att använda olika marknadsföringsstrategier, till exempel e-postmarknadsföring, innehållsmarknadsföring och sökmotoroptimering.


MQLs är vanligtvis mer kvalificerade än andra leads eftersom de har visat ett högre intresse för företaget och dess produkter. De kan vara mer mottagliga för försäljningsbudskap och kan ha en högre sannolikhet att bli kunder. Företag bör därför lägga extra fokus på att bearbeta och omvandla MQLs till kunder.


Vad är ett Sales Accepted Lead?

Ett Sales Accepted Lead (SAL) är en person som har visat ett starkt intresse för ett företags produkter eller tjänster och som har accepterats av försäljningsavdelningen för att gå vidare i köpprocessen. SALs är ofta mer förberedda att köpa än andra leads eftersom de har visat en starkare vilja att lära sig mer om företaget och dess produkter och har kommit längre i köpprocessen.


SALs är vanligtvis mer kvalificerade än andra leads eftersom de har visat ett högre intresse för företaget och dess produkter och har accepterats av försäljningsavdelningen att gå vidare i köpprocessen. De kan vara mer mottagliga för försäljningsbudskap och kan ha en högre sannolikhet att bli kunder. Företag bör därför lägga extra fokus på att bearbeta och omvandla SALs till kunder.


Vad är ett Sales Qualified Lead?

Ett Sales Qualified Lead (SQL) är en person som har visat ett starkt intresse för ett företags produkter eller tjänster och som är redo att gå vidare i köpprocessen. SQLs är oftast mer förberedda att köpa än andra leads eftersom de har visat en starkare vilja att lära sig mer om företaget och dess produkter och har kommit längre i köpprocessen.


SQLs är vanligtvis mer kvalificerade än andra leads eftersom de har visat ett högre intresse för företaget och dess produkter och är redo att ta nästa steg i köpprocessen. De kan vara mer mottagliga för försäljningsbudskap och kan ha en högre sannolikhet att bli kunder. Företag bör därför lägga extra fokus på att bearbeta och omvandla SQLs till kunder.

Vad är skillnaden mellan MQL och SQL?

Det finns några viktiga skillnader mellan MQL och SQL:

 1. MQL är ett Marketing Qualified Lead, medan SQL är ett Sales Qualified Lead. MQLs är leads som har visat ett starkt intresse för ett företags produkter eller tjänster, medan SQLs är leads som har visat ett starkt intresse och är redo att gå vidare i köpprocessen.

 2. MQLs är vanligtvis genererade av marknadsföringsaktiviteter, medan SQLs är leads som har bearbetats och kvalificerats av försäljningsavdelningen.

 3. MQLs är oftast lägre i köpprocessen än SQLs. MQLs har visat ett intresse men har inte nått samma nivå av förberedelse för att köpa som SQLs har.

 4. MQLs kan omvandlas till SQLs genom att försäljningsavdelningen bearbetar dem och kvalificerar dem för köp. Detta kan ske genom att försäljningsrepresentanter har möten eller samtal med MQLs för att lära sig mer om deras behov och förbereda dem för köp.

Hur bearbetas leads inom marknadsföring och försäljning?

Det finns olika sätt att bearbeta leads inom marknadsföring och försäljning.

Här är några vanliga metoder:

 1. Nurturing: Genom att skicka relevant information och erbjudanden till leads kan man hjälpa dem att lära sig mer om företaget och dess produkter och tjänster och förbereda dem för köp.

 2. Möten och samtal: Genom att ha möten eller samtal med leads kan man lära sig mer om deras behov och förbereda dem för köp.

 3. Demo: Genom att visa leads hur produkterna eller tjänsterna fungerar kan man öka deras förståelse och intresse.

 4. Kundreferenser: Genom att visa leads vad andra kunder har sagt om företaget och dess produkter eller tjänster kan man öka deras förtroende och intresse.

 5. Specialerbjudanden och kuponger: Genom att erbjuda leads speciella erbjudanden och rabatter kan man öka deras vilja att köpa.

Det är viktigt att anpassa bearbetningsstrategierna efter den specifika leaden och deras specifika behov och intressen. Genom att använda olika metoder kan man öka sannolikheten att omvandla leads till kunder.


Vad är lead nurturing?

Lead nurturing är en strategi för att hjälpa leads att lära sig mer om ett företag och dess produkter eller tjänster och förbereda dem för köp. Lead nurturing handlar om att skicka relevant information och erbjudanden till leads under en längre period, för att hjälpa dem att fatta ett beslut om att köpa.


Lead nurturing kan ske på många olika sätt, till exempel genom att skicka e-postmeddelanden, göra telefonsamtal, bjuda in till webbinarier eller genom sociala medier. Genom att skicka relevant information till leads kan man öka deras förståelse för företaget och dess produkter eller tjänster och öka deras intresse.


Lead nurturing är en viktig del av marknadsföringsstrategi, eftersom det hjälper företaget att skapa relationer med leads och förbereda dem för köp. Genom att använda lead nurturing kan företaget öka sannolikheten att omvandla leads till kunder och öka sin avkastning på marknadsföringsinvesteringar.


Vad är lead score?

Lead score är en metod för att mäta intresset för ett företags produkter eller tjänster hos ett lead. Lead score används oftast för att prioritera och fokusera på de leads som har störst sannolikhet att bli kunder.


Lead score används oftast i samband med lead nurturing, där man skickar relevant information och erbjudanden till leads för att hjälpa dem att lära sig mer om företaget och dess produkter eller tjänster och förbereda dem för köp.


Lead score kan mätas på olika sätt, till exempel genom att ge olika poäng för olika aktiviteter som leads utför, som att fylla i en webbformulär, ladda ner en rapport eller delta i en tävling. Ju högre lead score en lead har, desto mer intresserad är denne av företagets produkter eller tjänster och desto mer sannolikt är det att denne blir en kund. Genom att använda lead score kan företaget fokusera på de leads som har störst sannolikhet att bli kunder och öka sin avkastning på marknadsföringsinvesteringar.


Vad är smarketing?

Smarketing är en kombination av marknadsföring (marketing) och försäljning (sales). Smarketing handlar om att samarbeta mellan marknadsföring och försäljning för att skapa en gemensam strategi för att nå gemensamma mål.


Smarketing handlar om att använda marknadsföringsaktiviteter för att generera leads och försäljningsaktiviteter för att omvandla dessa leads till kunder. Det handlar också om att samarbeta för att skapa en gemensam förståelse för hur marknadsföring och försäljning kan stödja varandra och förbättra resultaten.


Smarketing handlar också om att använda gemensamma mått för att mäta resultaten av marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna, så att man kan se hur de påverkar varandra och förbättra processerna. Genom att skapa en gemensam strategi för marknadsföring och försäljning kan företaget öka sannolikheten att skapa försäljning och öka sin avkastning på marknadsföringsinvesteringar.


Nu finns det ett analysverktyg som är framtaget för företag som vill kunna ta smartare marknadsföringsbeslut. Verktyget heter Informind och automatiserar analysen av marknadsföringsinsatser, LAC med mera.


Kontakta oss på Informind för en demo av vår plattform!

Comments


bottom of page