top of page
 • Skribentens bildEmma Wretman

Vad är Return On Investment (ROI)?

Return on Investment (ROI) är en måttstock för hur mycket man får tillbaka på sitt investerade kapital. ROI mäts vanligtvis som en procentuell andel och används för att jämföra avkastningen på olika investeringar.


Inom marknadsföring används ROI ofta för att mäta effekten av olika marknadsföringsinsatser och för att avgöra om det är värt att fortsätta investera i en viss marknadsföringsaktivitet eller inte.

Det finns många fördelar med att mäta ROI inom marknadsföring:

 1. Ger insikt om hur bra marknadsföringsinsatser presterar: Genom att mäta ROI kan du se hur bra olika marknadsföringsinsatser presterar och jämföra dem med varandra. Det hjälper dig att välja de marknadsföringsinsatser som ger den högsta avkastningen.

 2. Ger möjlighet att förbättra marknadsföringsbeslut: Genom att mäta ROI kan du se vad som fungerar bra och vad som inte fungerar bra. Det ger dig möjlighet att göra förbättringar och fatta mer informerade marknadsföringsbeslut i framtiden.

 3. Ger stöd för budgetering och finansiering: Genom att mäta ROI kan du avgöra om det är värt att investera mer i en viss marknadsföringsinsats eller inte. Det ger stöd för budgetering och finansiering och hjälper dig att fatta beslut om vilka marknadsföringsinsatser du ska prioritera.

 4. Ger möjlighet att följa upp och rapportera: Genom att mäta ROI kan du följa upp och rapportera om marknadsföringsinsatsernas prestanda. Det hjälper dig att hålla koll på hur du använder dina resurser och om du når dina mål.

 5. Ger möjlighet att jämföra marknadsföringsinsatser: Genom att mäta ROI kan du jämföra olika marknadsföringsinsatser med varandra och se vilka som ger den högsta avkastningen. Det ger dig möjlighet att välja de mest lönsamma marknadsföringsinsatserna.

Det finns en del nackdelar att beakta när man mäter ROI inom marknadsföring:

 1. Kan vara svårt att mäta och kvantifiera alla fördelar: Marknadsföring kan ha många olika fördelar som inte alltid går att mäta eller kvantifiera, såsom varumärkesbyggande, relationer med kunder och långsiktig försäljning. Det kan göra det svårt att räkna ut ROI på ett riktigt sätt.

 2. Kan fokusera för mycket på kortsiktig avkastning: Genom att mäta ROI kan man riskera att fokusera för mycket på kortsiktig avkastning och glömma bort långsiktigt tänkande.

 3. Kan missa andra viktiga faktorer: ROI tar bara hänsyn till försäljning och kostnader och kan missa andra viktiga faktorer som kan påverka marknadsföringsinsatsernas prestanda, såsom konkurrensen, trender i marknaden och förändringar i konsumentbeteende.

 4. Kan leda till att man fokuserar för mycket på kortsiktig kostnadsbesparning: Genom att mäta ROI kan man riskera att fokusera för mycket på att minimera marknadsföringskostnaderna i stället för att maximera försäljningen. Det kan leda till att man missar viktiga marknadsföringsmöjligheter och fokuserar för mycket på kortsiktig kostnadsbesparning i stället för långsiktig lönsamhet.

Hur beräknar man ROI?

Det finns olika sätt att mäta ROI inom marknadsföring, men ett vanligt sätt är att räkna ut avkastningen på investeringen i marknadsföring genom att jämföra försäljningsintäkterna med marknadsföringskostnaderna.

ROI kan räknas ut på följande sätt: ROI = (avkastning på investeringen / investerat belopp) x 100

Exempel:

Om du investerar 100 000 kronor i en marknadsföringskampanj och den genererar försäljningar på 200 000 kronor, är ROI:

ROI = (200 000 kronor - 100 000 kronor) / 100 000 kronor x 100 = 100%


Detta betyder att du har fått en avkastning på 100% på din marknadsföringsinvestering, vilket indikerar att kampanjen var lönsam.


Det är viktigt att notera att ROI bara är en del av bilden när det gäller att mäta effekten av marknadsföring. Det finns andra faktorer som också kan vara viktiga att beakta, såsom varumärkesbyggande, relationer med kunder och långsiktig försäljning.


Här är ett par exempel på där ROI kan användas för att mäta effekten av marknadsföringsinsatser:

 1. Digitala annonser: När man annonserar på digitala plattformar som Google AdWords eller Facebook, kan man mäta ROI genom att räkna ut avkastningen på investeringen i annonseringen genom att jämföra försäljningsintäkterna med annonseringskostnaderna.

 2. Influencer-marknadsföring: När man använder sig av influencers för att marknadsföra sina produkter kan man mäta ROI genom att räkna ut avkastningen på investeringen i influencer-marknadsföringen genom att jämföra försäljningsintäkterna med influencer-marknadsföringskostnaderna.

 3. E-postmarknadsföring: När man använder sig av e-postmarknadsföring för att nå ut till sina kunder kan man mäta ROI genom att räkna ut avkastningen på investeringen i e-postmarknadsföringen genom att jämföra försäljningsintäkterna med e-postmarknadsföringskostnaderna.

 4. Eventmarknadsföring: När man använder sig av event för att marknadsföra sina produkter kan man mäta ROI genom att räkna ut avkastningen på investeringen i eventmarknadsföringen genom att jämföra försäljningsintäkterna med eventmarknadsföringskostnaderna.

 5. Sökmotoroptimering: När man optimerar sin hemsida för att ranka högt på sökmotorer kan man mäta ROI genom att räkna ut avkastningen på investeringen i sökmotoroptimeringen genom att jämföra försäljningsintäkterna med sökmotoroptimeringskostnaderna.Informind

Tack vare vårt smidiga och kraftfulla analysverktyg kommer du enkelt kunna följa upp er digitala annonsering och utifrån resultatet optimera insatserna löpande. Baserat på datan och resultatet som presenteras på ett övergripande och effektivt sätt kommer du lätt kunna bestämma vilka kanaler som är värda att fortsätta annonsera i samt vilka kampanjer och annonser som är viktiga att optimera för ett bättre resultat.

Vi ger dig Informind! Ett nytt och smidigt sätt att hålla koll på din digitala annonsering!


Comments


bottom of page