top of page
 • Skribentens bildMarcus Andersson

Vad är Lead Acquisition Cost (LAC)?

Lead acquisition cost, eller LAC, är en term som används inom marknadsföring och företagsutveckling för att mäta kostnaden för att få nya kunder. Det är den kostnad som företaget har för att få nya kundkontakter till exempel genom att köpa annonser, delta i mässor eller använda andra marknadsföringsverktyg. LAC kan användas för att mäta effektiviteten av olika marknadsföringsstrategier och för att avgöra vilka strategier som är mest lönsamma för företaget.

Lead acquisition costs (LAC) är alla kostnader som är förknippade med att få ett lead, dvs att få en potentiell kund villig att testa en produkt eller tjänst.

En annan viktig användning av LAC är att hjälpa företaget att beräkna sin kostnadsbas, som är den totala kostnaden för att producera och sälja en produkt eller tjänst. Kostnadsbasen hjälper företaget att avgöra vilken prissättning som är lönsam, eftersom de måste täcka alla sina kostnader för att göra vinst. Genom att veta sin LAC kan företaget också avgöra hur mycket de måste sälja för att tjäna tillbaka sina investeringar i marknadsföringsaktiviteter och göra vinst.


Varför är det viktigt att veta vad det kostar att få ett lead? Hur bestämmer man det?

Syftet med marknadsföring och affärsverksamhet är att få så många kunder som möjligt. Det innebär att omvandla potentiella kunder, det vill säga de som är intresserade av en produkt eller tjänst men ännu inte fattat ett köpbeslut, till kunder. Kostnaden för att få ett lead måste tas av bolaget och kompenseras med intäkter från kunden, detta innebär att vi måste veta hur mycket denna kund kommer att spendera på produkter eller tjänster.

Därför behöver vi veta hur mycket vinst vi har från en kund - från köpt produkt (om kunden gör ett engångsköp), från någon tidsperiod (om kunden köper produkter eller tjänster regelbundet) eller från hela affärsrelationen med kunden (Lifetime Value (LTV)). En annan indikator vi behöver känna till är konverteringsfrekvensen som handlar om omvandling av potentiella kunder till faktiska kunder: Hur många procent av det totala antalet leads som verkligen blir kunder.


Oavsett kvaliteten på din produkt kommer verksamheten att gå med förlust på lång sikt om dina leadsförvärvskostnader och kostnader som spenderas på konvertering till en faktisk kund överstiger det belopp som kunden kommer att tillföra företaget. Ju mer din kund tillför i intäkter, desto mer kan du spendera på att få ett lead. Därför måste varje företag välja ett lämpligt sätt att få nya leads så att kostnaderna balanseras av de framtida intäkterna.


Hur använder företag lead acquisition cost?

Företag använder lead acquisition cost (LAC) för att mäta och jämföra kostnaden för att få nya kundkontakter genom olika marknadsföringsstrategier. Det hjälper dem att bestämma vilka strategier som är mest lönsamma och att optimera sin marknadsföringsbudget.

Företag kan använda LAC på olika sätt, till exempel:

 1. Genom att mäta LAC för olika marknadsföringskanaler, som sociala medier, annonsering eller mässor, kan företaget avgöra vilka kanaler som ger dem mest avkastning för pengarna.

 2. Genom att jämföra LAC för olika kampanjer eller produkter kan företaget avgöra vilka som är mest lönsamma och vilka som behöver mer investering.

 3. Genom att följa LAC över tiden kan företaget avgöra om deras marknadsföringsstrategier är effektivare och mer lönsamma över tid eller om de behöver justera sina strategier för att få bättre resultat.

Företag kan också använda LAC tillsammans med andra mått, som customer lifetime value (CLV) eller return on investment (ROI), för att få en mer heltäckande bild av hur deras marknadsföringsstrategier presterar.


Vad är fördelarna med att använda lead acquisition cost?

Det finns många fördelar med att använda lead acquisition cost (LAC) för att mäta och jämföra kostnaden för att få nya kundkontakter:

 1. LAC hjälper företag att fokusera på lönsamhet: Genom att mäta LAC kan företaget avgöra vilka marknadsföringsstrategier som ger dem mest avkastning för pengarna och fokusera på de strategierna.

 2. LAC hjälper företag att optimera sin marknadsföringsbudget: Genom att jämföra LAC för olika strategier kan företaget avgöra vilka som är mest lönsamma och allokera sin budget på ett mer effektivt sätt.

 3. LAC hjälper företag att förbättra sina marknadsföringsstrategier: Genom att följa LAC över tid kan företaget avgöra om deras marknadsföringsstrategier är effektivare och mer lönsamma över tid och justera dem om det behövs.

 4. LAC hjälper företag att beräkna sin kostnadsbas: Genom att veta sin LAC kan företaget avgöra vilken prissättning som är lönsam för dem och täcka alla sina kostnader för att göra vinst.

 5. LAC hjälper företag att förbättra sina kundrelationer: Genom att mäta LAC för olika marknadsföringskanaler kan företaget avgöra vilka kanaler som ger dem mest kvalitativa kundkontakter och förbättra sina relationer med dessa kunder.

Vad är nackdelarna med att använda lead acquisition cost?

Det finns några nackdelar med att använda lead acquisition cost (LAC) som mått på kostnaden för att få nya kundkontakter:

 1. LAC mäter bara en del av marknadsföringskostnaden: LAC mäter bara kostnaden för att få nya kundkontakter, men det finns andra kostnader som är involverade i marknadsföring, till exempel produktionskostnader för annonser eller kostnaden för att delta i mässor. Dessa kostnader måste också beaktas för att få en heltäckande bild av marknadsföringskostnaden.

 2. LAC mäter inte kvaliteten på kundkontakterna: LAC mäter bara antalet nya kundkontakter som företaget får, men det säger inget om kvaliteten på dessa kontakter. Företaget kan få många nya kundkontakter men om de inte är intresserade av företagets produkter eller tjänster kan det vara en dålig investering.

 3. LAC mäter inte hur lönsamma kundkontakterna är: LAC mäter bara kostnaden för att få nya kundkontakter, men det säger inget om hur lönsamma dessa kontakter är. Företaget kan få många nya kundkontakter till en låg kostnad, men om de inte genererar tillräckligt med inkomster kan det fortfarande vara en dålig investering.

 4. LAC kan vara svårt att mäta: Det kan vara svårt att mäta LAC exakt eftersom det finns många olika faktorer som påverkar kostnaden för att få nya kundkontakter. Företaget kan behöva göra uppskattningar eller använda olika modeller för att beräkna LAC, vilket kan leda till osäkerhet i mätningen.

Hur beräknar man lead acquisition cost?

Det finns olika sätt att beräkna lead acquisition cost (LAC), men det grundläggande principen är att räkna ut kostnaden för att få nya kundkontakter genom olika marknadsföringsstrategier.


Här är några steg som du kan följa för att beräkna LAC:

 1. Välj en tidsperiod: Bestäm vilken tidsperiod du vill mäta, till exempel en månad eller ett år. Detta kommer att hjälpa dig att få en tidslinje för hur dina marknadsföringsstrategier har presterat.

 2. Mät kostnaden för marknadsföringsstrategierna: Räkna ut hur mycket du har spenderat på olika marknadsföringsstrategier under tidsperioden. Det kan vara annonsering, mässdeltagande, sociala medier och andra marknadsföringsverktyg.

 3. Mät antalet nya kundkontakter: Räkna ut hur många nya kundkontakter du har fått genom dina marknadsföringsstrategier under tidsperioden. Det kan vara antalet nya följare på sociala medier, antalet besök på din hemsida eller antalet personer som har kontaktat dig genom en formulär.

 4. Beräkna LAC: Dela kostnaden för marknadsföringsstrategierna med antalet nya kundkontakter för att få LAC. Till exempel, om du har spenderat 10 000 kronor på annonsering och fått 100 nya kundkontakter under en månad, är LAC 100 kronor per kundkontakt.

Formeln för att beräkna lead acquisition cost (LAC) är: LAC = Kostnaden för marknadsföringsstrategierna / Antalet nya kundkontakter

Om du vill få en mer heltäckande bild av LAC kan du också ta hänsyn till andra faktorer, som kvaliteten på kundkontakterna och hur lönsamma de är. Detta kan vara svårare att mäta, men det kan ge dig en bättre förståelse av hur dina marknadsföringsstrategier presterar.


Fram tills nyligen var det rätt komplicerat att räkna ut LAC eller framförallt så var det tidskrävande.


Nu finns det ett analysverktyg som är framtaget för företag som vill få bättre kolla på detta och kunna ta smartare marknadsföringsbeslut. Verktyget heter Informind och automatiserar analysen av marknadsföringsinsatser, LAC med mera.


Kontakta oss på Informind för en demo av vår plattform!

コメント


bottom of page