top of page
 • Skribentens bildMarcus Andersson

Marknadsanalysverktyg: Vad de är och varför de är viktiga

Marknadsanalysverktyg hjälper marknadsförare att spåra kampanjresultat, anpassa sig efter affärsmål, förutsäga framtida marknadsföringstrender och övervaka avkastningen på investeringen (ROI). Marknadsanalysverktyg är avgörande för att hjälpa marknadsförare att svara på viktiga frågor om deras marknadsföringsinsatser.

Lär dig vad marknadsföringsanalysverktyg är och varför de är viktiga för ett företags framgång.

Marknadsanalys har blivit en viktig del av framgångsrika kampanjer. Företag som använder det genererar högre intäkter än genomsnittet.


Marknadsanalysverktyg är viktiga för ett företags framgång. De hjälper marknadsförare att spåra marknadsföringsaktiviteter, förstå sin publik och kommunicera ROI till stakeholders.


Marknadsanalysverktyg hjälper dig:

 • Analysera användarbeteende för att anpassa dina marknadsföringsaktiviteter.

 • Spåra och samla in insikter från alla kanaler i din marknadsföringsmix.

Det finns olika typer av programvara för marknadsföringsanalys, inklusive:

 • Webbanalysverktyg

 • Analysverktyg för sociala medier

 • Analysverktyg för e-postmarknadsföring

 • Holistiska analysverktygVad är verktyg för marknadsföringsanalys?

Marknadsanalysverktyg är mjukvarulösningar som används av företag för att spåra deras marknadsföringsaktiviteter, förstå sin publik bättre och analysera resultaten av deras marknadsföringsinsatser. De ger företag insikter kring viktiga mätvärden som kundlivstidsvärde (CLV) och kostnad per lead (CPL).


Den bästa programvaran för marknadsföringsanalys har gång på gång visat sig vara en viktig tillgång för att lyckas med att implementera ett företags marknadsföringsstrategi. Verktygen hjälper marknadsförare att optimera sina ansträngningar för att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt, skapa de mest övertygande, framgångsrika marknadsföringskampanjerna som möjligt och mäta effekten av deras marknadsföringsaktiviteter.


Varför är verktyg för marknadsföringsanalys viktiga?

Marknadsanalysverktyg är viktiga av flera skäl, men dessa två är kärnan i en marknadsförares jobb:

 • Att skapa den perfekta kampanjen.

 • Spåra kampanjresultat och resultat i alla marknadsföringskanaler framgångsrikt.

Det är viktigt att lösa både optimalt kampanjskapande och korrekt marknadsföringstillskrivning.


De hjälper dig att skräddarsy dina kampanjer efter din målgrupp.

Att analysera användarbeteende med verktyg för marknadsföringsanalys kan hjälpa marknadsförare att förutsäga hur sannolikt kunderna är att svara på specifika erbjudanden baserat på deras beteende inom definierade segment.


Till exempel lägger en marknadsförare ut två annonser för samma erbjudande men med olika rubriker och uppmaningar; med ett digitalt marknadsanalysverktyg kan marknadsföraren spåra annonsen med den mest lyhörda målgruppen, beteenden hos personer som svarat, plattformarna som publiken svarar från, etc. Med denna information kan marknadsförare exakt anpassa innehållet i framtida kampanjer med hjälp av ett verktyg för att matcha kundernas preferenser och leverera kampanjer när och var de vill ha dem.


Utan verktyg för digitala marknadsföringsanalyser kommer företag att fortsätta spendera mycket pengar på annonser för att få minimala resultat. Till exempel kan ett företag spendera 1 500 SEK vardera på Facebook- och LinkedIn-annonser (totalt 3 000 SEK) som riktar sig till 10 000 personer och får 100 leads – 30 SEK/lead. Med programvara för marknadsföringsanalys kan företaget snabbt analysera data från de senaste 100 potentiella kunderna. Om till exempel 80 av dessa 100 leads var från LinkedIn, kan företaget fokusera sin nästa uppsättning annonser på LinkedIn och se en lägre kostnad per lead.


De spårar och analyserar marknadsföringsaktiviteter över flera kanaler.

Marknadsförare når ut till kunder på flera kanaler – både online, via annonser i sociala medier och sökning, och offline, via print och tv. Men det är utmanande att veta vilka kunder som svarar på vilka kanaler, särskilt de offline. På samma sätt är det svårt att säga om och när en kund svarar på både en online- och offlinekanal.


Marknadsförare måste arbeta med flera online- och offlinekanaler för att nå potentiella kunder. Att ha dessa olika datakällor har gjort det svårt att ha en 360-graders bild av kunder på grund av svårigheten att integrera all denna data.


Ett marknadsföringsanalysverktyg förenar kunddata och kan berätta när en viss kund svarar på någon kanal. Marknadsanalysprogramvara kan samla in data från alla kanaler i din marknadsföringsmix – från sociala medieplattformar till e-postmarknadsföringsverktyg eller din webbplats – och rapportera om dem samtidigt. Du kan snabbt generera rapporter om varje kanal och dela dem med intressenter. Genom att ha en enhetlig syn kan marknadsförare identifiera de starkaste och svagaste marknadsföringskanalerna och använda den informationen för att hantera sin marknadsföringsbudget och sina resurser korrekt.


Vem använder verktyg för marknadsföringsanalys?

Följande grupper använder verktyg för marknadsföringsanalys för att skapa eller konsumera rapporter:

 • Marknadsansvariga

 • Webbplatschefer

 • SEO-specialister

 • Produktchefer

 • Företagsledare

 • Säljare

Vilka är de olika typerna av verktyg för marknadsföringsanalys?

Ett företag behöver flera verktyg för marknadsföringsanalys beroende på dess marknadsföringsstrategi och mål. Marknadsanalysverktyg är breda och faller under ett brett spektrum av kategorier.

Dessa fyra är dock de vanligaste för alla organisationer oavsett bransch, målgrupp eller marknadsföringsmål:

 1. Webbanalysverktyg

 2. Sociala medier analysverktyg

 3. E-postmarknadsföringsanalysverktyg

 4. Holistiska analysverktyg

Webbanalysverktyg

Hjälper marknadsförare att spåra, mäta och rapportera webbplatsaktivitet, som t.ex. webbplatstrafik, tid användare tillbringar på webbplatsen, var användarna kommer ifrån etc. Kort sagt, de samlar in och strukturerar data om din webbplatss prestanda. Marknadsförare kan använda dem för att spåra och jämföra statistik som skillnaden mellan antalet nya kontra återkommande webbplatsbesökare under två olika kvartal av året.


Webbanalysverktyg visar vilka källor din webbplats lockar flest besök från (sociala medier, sökning, hänvisningar, etc.). De tillhandahåller också data om de sidor där dina webbplatsbesökare tillbringar mest tid, hur länge de stannar och var de lämnar. Istället för ett manuellt tillvägagångssätt är hela poängen med att använda ett webbanalysverktyg att komma åt alla dessa data med ett par klick och samla insikter från en blick på din skärm.


Om ett företag investerar i SEO hjälper webbanalysverktyg att spåra och analysera resultaten av dess SEO-aktiviteter. Till exempel, om dina webbplatsbesökare kommer in från en Google-sökning och spenderar större delen av sin tid på ett visst blogginlägg, är det ett tecken på att de är intresserade av ämnet. Du kan sedan skapa mer innehåll kring samma ämne och länka samman inläggen så att dina webbbesökare kan gå djupare in på webbplatsen och lära dig mer. Om du inte spårade webbplatsaktiviteter skulle du inte veta vad din publik är mest intresserad av på din webbplats, och du skulle lämna pengar på bordet om du inte kan ge det värde de vill ha.


Analysverktyg för sociala medier

Analysverktyg för sociala medier hjälper marknadsförare att samla in data från sociala medieplattformar och använda dessa data för att finjustera sina marknadsföringsaktiviteter på sociala medier. Dessa verktyg går utöver standardanalysen av "retweets" och "gilla" som är tillgängliga för dig på sociala medieplattformar och hjälper dig att spåra konversationer kring din produkt, varumärke, bransch och till och med dina konkurrenter.


Du kan enkelt ställa in ditt verktyg för att varna dig varje gång någon nämner ditt varumärke, till exempel om det finns en tillväxtmöjlighet eller en hotande katastrof som du kan vända. Vissa verktyg lägger till ett extra lager av sofistikering genom att använda artificiell intelligens (AI) för att upptäcka känslorna bakom sociala samtal och avgöra om de är positiva eller negativa.

Du kan också använda analysverktyg för sociala medier för att analysera tävlingens sociala medier-insatser, se hur konsumenter reagerar på sina marknadsföringsaktiviteter och hur konsumenter engagerar sig i sina produkter eller tjänster. Eftersom du delar en målgrupp med dem kan du få insikter om vad du bör eller inte bör göra för dina potentiella kunder och hur du kan prestera bättre.


Analysverktyg för e-postmarknadsföring

Analysverktyg för e-postmarknadsföring hjälper till att spåra hur dina e-postlistaprenumeranter interagerar med dina e-postmeddelanden. De låter dig spåra hur många som öppnade den, om de läste den till slutet, eller stängde den omedelbart.


Analysverktyg för e-postmarknadsföring tillhandahåller data och insikter som hjälper marknadsförare att bygga och lägga strategi på e-postmarknadsföringskampanjer för bättre resultat. Du kan spåra ämnesrader som öppnas mer, vilken typ av e-postmeddelanden som leder människor till din webbplats eller produkt och vilka e-postmeddelanden som i slutändan leder till konverteringar.


Holistiska analysverktyg

 • Identifiera vilka kampanjer som leder till högre engagemang och konvertering.

 • Förstå den holistiska kundresan och rapportera korrekt attribution.

 • Se vilka förvärvskanaler som användare kommer från både organiska och betalda källor.

 • Mät avkastningen på annonsinvesteringar över kanaler som Google, Facebook och LinkedIn.

Informind

Nu finns det ett analysverktyg som är framtaget för företag som vill kunna ta smartare marknadsföringsbeslut. Verktyget heter Informind och automatiserar analysen av marknadsföringsinsatser, LAC med mera.


Kontakta oss på Informind för en demo av vår plattform!

Comments


bottom of page